Gå till innehåll
Lurbo Ridklubb
Lurbo Ridklubb

Publicerad: 2022-11-19

Senast uppdaterad: 2022-11-19

Författare: Monika Johansson

Per capsulam-beslut

Per capsulam-beslut är en möjlig beslutsgång för styrelsen vid fall då en fråga inte kan vänta till
nästkommande styrelsemöte och som inte preliminärt kan beslutas av AU. Följande gäller:

  • Ärendehandlingar sänds ut via e-post och besvaras på samma sätt.
  • Förslagsställaren skickar underlag för beslut till samtliga styrelseledamöter och presenterar den aktuella ärendefrågan som föreligger.
  • Respektive styrelseledamot tar ställning till ärendet och förslagsställaren sammanställer och skickar snarast resultatet till samtliga styrelseledamöter.
  • För beslut krävs kvalificerad majoritet om tre fjärdedelar av de röstberättigade deltagarna.
  • Vid nästa ordinarie styrelsesammanträde protokollförs eventuella per capsulam-beslut under en egen punkt i protokollet för att läggas till handlingarna. Det skrivs in att beslutet har fattats per capsulam.

Besöksadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Postadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Kontakta oss

info@lurbork.se