Gå till innehåll
Lurbo Ridklubb
Lurbo Ridklubb

Publicerad: 2022-11-08

Senast uppdaterad: 2022-12-17

Författare: Monika Johansson

Senast ändrad av: Monika Johansson

Behandling av personuppgifter

EU har beslutat att enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter ska stärkas. Dataskyddsförordningen, kallad GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer sedan i maj 2018. Med anledning av GDPR ger Lurbo Ridklubb här information till medlemmar om behandling av personuppgifter.

Lurbo Ridklubb (org nr 817600–7717) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas i klubbens verksamhet.

Vilka personuppgifter klubben behandlar om dig

I samband med att du blir medlem i Lurbo Ridklubb lämnar du vissa uppgifter till klubben. Utöver det uppkommer uppgifter som i vilken grupp man deltar och deltagande i klubbaktiviteter när du deltar i verksamheten. Så länge du är medlem lagrar Lurbo Ridklubb uppgifter om namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, ridgruppstillhörighet och betalningshistorik. Är du under 18 år lagras även kontaktuppgifter till föräldrar och målsmän.

Angående cookies och data som kan komma att behandlas om du utnyttjar klubbens IT-tjänster, se den information som lämnas vid tillhandahållandet.

För vissa aktiviteter krävs att du använder tävlingsdatabasen. För sådan användning hänvisas till Ridsportförbundet och Tävlingsdatabasen angående information om behandling av personuppgifter.

Varför klubben behandlar personuppgifter om dig och hur länge

Klubben behandlar uppgifter för att kunna fakturera rid- och medlemsavgifter, skicka ut information och administrera deltagande i aktiviteter samt även för att framställa statistik som används för att planera och utveckla ridverksamheten. Föreningen vidarebefordrar även uppgifter till Ridsportförbundet som bland annat upphandlar och administrerar en gemensam olycksförsäkring för alla som är medlemmar i en ridklubb ansluten till förbundet samt skickar ut tidningen ”Häst & Ryttare” till alla medlemmar.

Föreningen lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt utifrån varför de samlats in. När du inte längre är medlem rensas dina personuppgifter bort. Om föreningen behåller uppgifter beror det på skyldigheter som kommer från bokföringslagstiftning, skattelagstiftning eller liknande. Tillgången till uppgifterna begränsas utifrån det.

Klubben kan komma att lämna ut dina personuppgifter

För att kunna bedriva klubbens verksamhet är det i vissa fall så att företag anlitas för utförande av tjänster och att dessa då kan komma att behandla också dina personuppgifter för vår räkning, dvs dessa är då s.k. personuppgiftsbiträden för klubben. De får då behandla personuppgifter enbart för vår räkning och enligt våra instruktioner. Exempel på personuppgiftsbiträden: företag som bistår med tjänster som tillhandahållande av IT-lösningar (såsom för e-post, ordbehandling och telekommunikation, Hippocrates), redovisningtjänster och betaltjänster (t.ex. bank och andra betaltjänstleverantörer). Dina personuppgifter kommer att lämnas ut till ridskolan som är klubbens personuppgiftsbiträde när så sker.

Se även Svenska Ridsportförbundets information Länk till annan webbplats. och Integritetspolicy (pdf) Länk till annan webbplats..

Klubben använder även Idrott Online. Idrott Online är ett gemensamt verksamhetssystem för svensk idrott och tillhandahålls av Riksidrottsförbundet.

Förutom utlämnande som beskrivet ovan lämnar klubben inte uppgifter vidare om inte du informerats särskilt om det och klubben säljer inte uppgifter om sina medlemmar.

Dina rättigheter som registrerad

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag)

Du har rätt att få vilka uppgifter vi har om dig. Om föreningen mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter. Detta för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person.

Rätt till rättelse och komplettering

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga eller begära att eventuellt ofullständiga personuppgifter kompletteras.

Rätt till begränsning och invändningar

Du har rätt att begära att vår behandling av dina personuppgifter begränsas i viss omfattning liksom att du kan framställa invändningar mot viss behandling.

Den som anser att Lurbo Ridklubb hanterar personuppgifter på̊ ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Se Integritetsskyddsmyndighetens information till föreningar. Länk till annan webbplats.

Du kan kontakta klubben om du har frågor om klubbens hantering av dina personuppgifter. Kontaktperson: Alexandra Eriksson, info@lurbork.se .

Besöksadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Postadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Kontakta oss

info@lurbork.se