Gå till innehåll
Lurbo Ridklubb
Lurbo Ridklubb

Publicerad: 2022-11-07

Senast uppdaterad: 2023-02-06

Författare: Monika Johansson

Senast ändrad av: Monika Johansson

Miljöarbete

Hantering av hästar påverkar miljön på många sätt, och Lurbo ridklubb har ett särskilt ansvar eftersom vi håller till alldeles intill naturreservatet Hågadalen Länk till annan webbplats.. Klubben har en miljöpolicy, och en miljögrupp bildades 2018 för att förverkliga denna policy.

Vårt miljöarbete uppmärksammades extra mycket 2021 när vi tilldelades 2 hållbarhetspris, vilket bland annat tidningen Ridsport Länk till annan webbplats. skrev om.

Det finns många frågor man skulle kunna arbeta med. Lurbos miljögrupp har valt ut några som vi fokuserar på.

Minska elförbrukningen

Belysning, ventilation och uppvärmning av stallen kräver elenergi. För att minska förbrukningen har vi bytt till LED på två ridbanor och ett av ridhusen. Vi skall också se över om vi kan byta ut elpannan som värmer upp ridskolans stall. Alla kan hjälpa till med att minska elförbrukningen genom att stänga stalldörrarna när det är kallt ute.

Minska vattenanvändningen

För att underlagen i ridhusen och på ridbanorna ska hålla god kvalitet behöver de vattnas regelbundet. För att minska användningen av kranvatten har vi därför börjat samla upp regnvatten från ridhustaken.

Bilden nedan visar uppsamling av regnvatten från ett ridhustak.

Utsidan av ett ridhus, med stuprör för regnvatten leds ner i två stora plasttankar.

Minska läckaget av näringsämnen

Läckage av näringsämnen, framförallt fosfor, från hästanläggningar bidrar till övergödning av sjöar och hav. För att minska läckaget av fosfor från Lurbo till Hågaån behöver vi ta hand om vattnet som rinner från anläggningen, men också minska mängden vatten i hagarna så att vi kan mocka bättre.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Uppsala i samarbete med EU-projektet Life IP Rich Waters har Hushållningssällskapet tagit fram en rapport med förslag på åtgärder som vi jobbar kontinuerligt med att genomföra. Under 2020 sökte vi och fick tre bidrag så att åtgärder har kunnat påbörjas.

Bilderna nedan visar ponnyhagen före och efter åtgärder.

En beteshage utan hästar, men med stora vattenpölar.
En beteshage utan hästar.

I och med detta har vi kunnat dränera de mesta av ridskolans hagar och stora delar har hårdgjorts. Ridvägen runt hagarna, som hittills valts av vattnet själv som sin naturliga väg över anläggningen, har försetts med kalkfilterdiken och brunnar. Ytan har sedan hårdgjorts.

Vi har nu skapat ett system av dränering, kalkfilterdiken och brunnar och på så sätt ska nu vattnet ta kontrollerade vägar över anläggningen och filtreras innan det tagit sig fram ner till Hågaån och Ekoln.

Just nu är prio att underlätta för mockningsarbetet i hagarna för att yttterligare minska näringsläckaget och underhålla det nya fina underlaget. Bland annat så har vi köpt in en mockningsmaskin.

Bilderna nedan visar en väg mellan hagar före och efter åtgärder.

En smal igenvuxen stig mellan två beteshagar.
En renoverad grusstig mellan två hästhagar. Traktorspår på marken.

Under 2020 påbörjade vi också ett samarbete med Östersjöcentrum (Stockholms universitet). Länk till annan webbplats.

Ungdomssektionen har också gjort en film om klubbens hållbarhetsarbete Länk till annan webbplats..

Fler hästgårdar jobbar med att minska övergödningen, se film med exempel Länk till annan webbplats. på hur man kan göra.

Se också det här tv-inslaget Länk till annan webbplats. om klubbens arbete mot övergödning.

Vill du vara med i miljögruppen? Kontakta: Anna Jonson

Fyra glada personer står i en hästhage och sprider gräsfrö.

Besöksadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Postadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Kontakta oss

info@lurbork.se