Gå till innehåll
Lurbo Ridklubb
Lurbo Ridklubb

Funktionärer vid hopptävling

Tävlingsledaren har ansvaret för tävlingen och har hjälp av funktionärsansvarig, säkerhetsansvarig och alla funktionärer. Domare, överdomare och banbyggare är proffs, alla andra jobbar ideellt. På en hopptävlingsdag med 300 starter behövs ca 50 funktionärer om alla jobbar fem–sex timmar var.

Två personer sitter med datorer i sekretariatet.
En person med gul reflexväst står på snöig väg i solsken.

Sekretariat

Sekretariatet är hjärtat på tävlingsplatsen där allt samordnas. Tävlingsledning och sekretariatsfunktionär behöver vara på plats i sekretariatet en och en halv timme före tävlingsstart. Här gäller det att ha koll på tävlingssystemet Equipe, kontrollera vaccinationsintyg, ta emot efteranmälningar och strykningar samt hjälpa till att lösa diverse problem (saknade nummerlappar, behov av huvudvärkstabletter, uthämtning av priser osv.) Någon som kan Equipe är alltid placerad där. Sekretariatet skriver ut startlistor till olika funktionärer och sätter upp resultat.

Parkeringsvakt

Parkeringsvakten är den allra första person de tävlande möter. Du hälsar välkommen och informerar om parkering. Du bör vara på plats minst en timme innan tävlingen startar. Kläder efter väder! Hämta funktionärsväst och walkie-talkie i sekretariatet. Walkie-talkien gör att p-vakterna kan ha kontakt med varandra och även ha kontakt med andra funktionärer. Du behöver ha koll på de olika parkeringarna – utanför Hillton, uppe på snötippen, utanför dressyrbanan och ibland på dressyrbanan. På hopptävlingar behöver transporterna stå tätt för att alla skall få plats, och det påminner vi vänligt alla tävlande om. Stora hästbilar brukar dirigeras till att stå vid Hillton. Ofta blir det lugnt framåt eftermiddagen när de flesta kommit och några börjar åka hem. Ha koll på om mockningskärrorna blir fulla och töm dem eller be någon göra det. Det är en särskild bonus om parkeringsvakten kan backa en transport!

In- och utsläpp vid framridning och -hoppning

Ett bra flöde vid framhoppningen gör att tävlingen har ett bra tempo. Här behövs vuxna personer med pondus! Kom till tävlingen minst en halvtimme, helst 45 minuter innan den börjar. Ta gärna med penna hemifrån. Varma kläder om det är kallt. Gå först till sekretariatet och hämta startlista för klassen, funktionärsväst och walkie-talkie. Med walkie-talkien kan man få kontakt med tävlingsledare, funktionärsansvarig, sekretariat, insläpp till tävlingsbanan, hopptorn och överdomare.

Vanligen kan de första ryttarna i en klass börja hoppa fram cirka en halvtimme innan klassen startar. Överdomaren bestämmer hur många ryttare som får vara på framridning/framhoppning samtidigt. Det gäller att vara alert och ropa in dem och skicka iväg dem i ordning. Fattas någon ryttare, kontakta sekretariatet för att höra om de anmält sig där.

Vi har en tavla med stora siffror som visar vilket startnummer som får gå in på framhoppningen. Den är bra att använda vid hästhoppning. Vid ponnyhopp är det lite speciellt med olika kategorier ponny och då kan den bara användas när det är många av en viss kategori, oftast D-ponny.

När sista ryttaren i klassen lämnat framhoppningen kan man ta paus. Håll reda på när nästa klass börjar och var tillbaka cirka en halvtimme innan.

Krattare och hindervakt framhoppning

Här behövs två personer för att kratta, mocka och hjälpa till med att höja och sänka hinder och bygga upp när det blir rivningar. Hämta väst i sekretariatet, se till att det finns krattor och mockningsgrejor, var på plats senast en halvtimme innan tävlingen startar. Man kan behöva hjälpa till att flytta hinder när det ska harvas. När sista ryttaren i klassen lämnat framridningen får man ta paus, men behöver vara på plats igen senast tjugo minuter innan nästa klass startar.

Domare, tidtagare och sekreterare sitter i domartornet för hästhoppning.
Banpersonal vid hästhoppningstävling.

Domartorn

I domartornet behövs fyra funktionärer utöver domaren. En som för pappersprotokoll, en som har hand om Equipedatorn och för in resultat och två tidtagare som tar manuell tid (om den automatiska strejkar). Det brukar vara varmt, trångt och trevligt. Man behöver komma senast fem minuter innan varje klass startar. De manuella tidtagarna ska helst inte bytas ut mitt i en klass. Uppgifterna kanske låter krångliga men är lätta att lära sig. Bra om man har med sig penna och ser till att man hämtat de listor som behövs i sekretariatet (domaren och tävlingsledaren brukar ha koll på det). I domartornet behöver man ingen funktionärsväst och där är vanligen varmt och skönt. Här ser man själva tävlingen. Det brukar vara en ganska populär plats för funktionärer!

På banan

Här behövs en banchef som har erfarenhet av att hopptävla och fyra–fem andra funktionärer. Banchefen bestämmer vem som ska göra vad, till exempel vara flaggare. Alla funktionärer på banan ska vara på plats cirka fem minuter innan varje klass startar, iklädda funktionärsväst. Du bör ha kollat hur banan går så du vet var du kan stå utan att vara i vägen och vilka bommar som snabbt behöver lyftas upp om de trillar. Banpersonalen krattar vid hindren när det behövs och mockar för att hålla underlaget i skick. God ordning på redskapen är viktigt. På banan får du se hästarna på nära håll, men behöver vara alert för att inte utsätta dig eller andra för risker.

Mellan kategorierna i ponnyhoppning höjer man hinder. Mellan klasserna är man med och bygger om banan efter banbyggarens direktiv.

Vid insläppet på banan behövs en person med funktionärsväst, startlista, walkie-talkie som hämtas i sekretariatet och penna som man gärna kan ha tagit med hemifrån. Det är viktigt att se till att det flyter på och att ryttarna kommer till start i tid. Håll kontakt med framhoppningen! Var på plats fem–tio minuter före varje klass.

Caféet

Ett populärt ställe på tävlingar! Här behöver du inte kunna något om hästar eller tävlande men vara beredd att bre smörgåsar, göra toast, servera mat, hålla rent, ta beställningar och ta betalt. Ibland har vi hamburgare eller annan grillmat och då behövs någon som sköter grillen. Kökschefen leder och fördelar arbetet. På morgonen behöver du vara på plats senast när tävlingarna startar.

Sjukvårdare

Sjukvårdskunnig person ska finnas på tävlingsplatsen och finnas tillgänglig med walkie-talkie eller möjligen mobil. Framhoppning eller hoppbana är de ställen det oftast – men sällan – behövs hjälp. Kolla att utrustning, halskrage, bår, varma filtar finns på plats på sjukvårdsstationen i sekretariatet. Den som har denna funktionärssyssla bör ha någon sorts sjukvårdsutbildning och kunna ta hand om första hjälpen, bedöma om en ryttare som gjort sig illa kan fortsätta rida eller bör avbryta eller skickas till sjukhuset.

Extra händer och banbyggare

Förutom alla dessa är det bra om det finns extra personer som kan springa ärenden, tömma mockningskärror, se till att tävlingsplatsen är prydlig och allmänt vara till hands. Banor behöver harvas mellan klasser.

Kvällen före hopptävling är det banbygge. Vanligen börjar vi med det kl 17. Ju fler som kan vara med desto fortare går det att få alla hinder på plats och göra i ordning tävlingsplatsen. Ett bra tillfälle för dig som skall tävla och kan ha svårt att hjälpa till själva tävlingsdagen. Efter tävlingar ska allt plockas undan och samma gäller här, ju fler som hjälper till desto lättare går det.

Publicerad: 2023-01-12

Senast uppdaterad: 2023-03-12

Författare: Monika Johansson

Senast ändrad av: Monika Johansson

Sponsorer

Besöksadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Postadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Kontakta oss

info@lurbork.se