Gå till innehåll
Lurbo Ridklubb
Lurbo Ridklubb

För dig som håller träningar på Lurbo Ridklubb

Ansökan

För tränare på Lurbo Ridklubb, utanför av klubben arrangerad träning. Med utanför av klubben arrangerad träning avses all verksamhet som inte är verksamhet i ridskolans regi.

Bakgrund

Lurbo Ridklubb är en ideell förening som aktivt verkar för att verksamheten på anläggningen ska hålla en hög kvalitet, att regler och lagar inom samhället, Svenska ridsportförbundet och Lurbo Ridklubb efterföljs.

Som ett led i detta har styrelsen tagit beslut att alla som bedriver träning på Lurbo RK ska ansöka om godkännande. Träning innebär att man på något vis utbildar häst eller ryttare på anläggningen.

Kriterier som ska vara uppfyllda för att godkännas som tränare på LRK ́s anläggning.

  • Tränare/instruktör ska utan minsta tvivel leva upp till Lurbo Ridklubbs värdegrund och vara en god representant för klubben och ridsporten i sin helhet
  • För att få ha träningstillfällen där ingen annan har tillgång till ridhuset ska minst en tredjedel av de deltagande eleverna ha erlagt anläggningsavgift. Undantag kan göras efter överenskommelse med verksamhetschefen.
  • Om regelbundet bokad träning ställs in ska detta meddelas verksamhetschefen via alexandra@lurbork.se snarast för att ge möjlighet till övriga ryttare att rida vid denna tid.
  • Lista på tränare som är godkända hos klubben kommer anslås i ridhuset samt på hemsidan och det är enbart dessa som är berättigade att ha träningar på klubbens anläggning.
  • Tränaren/instruktören behöver inte fylla i ansökan själv utan det kan göras av elev eller annan på något vis ansvarig person.
  • Varje tränareI/instruktör rekommenderas att tecka en egen ansvarsförsäkring, kontrollera att eleven är medlem i föreningen så att de täcks av den kollektiva olycksfallsförsäkringen samt att de har en egen olycksfallsförsäkring.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

  • Namn på den tränare/instruktör som ansökan avser
  • Utbildning/erfarenhet/elevresultat
  • Ansökan görs via mail till alexandra@lurbork.se

Publicerad: 2022-11-21

Senast uppdaterad: 2022-12-27

Författare: Inga-Lena Assarsson

Senast ändrad av: Inga-Lena Assarsson

Sponsorer

Besöksadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Postadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Kontakta oss

info@lurbork.se