Gå till innehåll
Lurbo Ridklubb
Lurbo Ridklubb

Proposition klubbhoppning 14/4-24

Tävlingen arrangeras enligt Lurbo Ridklubbs tävlingsreglemente. Utöver Lurbo Ridklubbs egna tävlingsreglemente hänvisar vi till Svenska ridsportförbundets tävlingsreglemente.

Länk till Lurbo Ridklubbs tävlingsreglemente:

https://lurbork.se/download/18.4cd9be79186d0da977a9bd4f/1678982589694/Klubbtävlingsreglemente%20uppdaterad%202023.03.16.pdfLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

(Kopiera länken och klistra in och sök i en ny flik)

Tävlingen är endast öppen för Lurbo Ridklubbs medlemmar.

Alla ridskoleryttare under 15 år behöver ha vitt kort eller grönt kort för att delta. Privatryttare får tävla på annans gröna kort (ej vita). Då är denna ansvarig för ekipaget.

Ridskoleekipage

För att anmäla dig med en ridskolehäst behöver du rida på ridskolan i en ridgrupp. Tävlingen kommer vara indelad i ¨börja tävla¨ som är öppen från nivå 1 och ̈utveckla din tävling ̈ som är öppen från nivå 4 och uppåt. Ryttare som rider ridskolehäst måste få sina hästönskemål (önska minst 3 hästar) samt klass godkänt av sin instruktör innan anmälan görs.

ANMÄLAN

Anmälan görs i hippocrates. Beskrivning på hur man anmäler sig: Https://docs.google.com/document/d/1oqZhdefo1ZORGmkchX_bC7n2FykwRLPaRcmsUVQZNKU/edit?usp=sharingLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

(kopiera denna länk och klistra in och sök i en ny flik)

Ordinarie anmälan fr.o.m 24/3-24

Ordinarie anmälan utgår 7/4-24 kl 18:00

Därefter görs efteranmälningar till kontaktperson i mån av plats. En kostnad om 50 kr extra per start tillkommer.

Klasser

”Börja tävla”

Bom - clear round

20 cm - clear round

30 cm - clear round

40 cm - clear round

50 cm - clear round

60 cm - clear round

70 cm - clear round

80 cm - clear round

”Utveckla din tävling”

50 cm - omhoppning

60 cm - omhoppning

70 cm - omhoppning

80 cm - omhoppning

Vid enbart 1 anmäld stryks klassen.

Om du som privatryttare vill rida en högre klass, maila till klubbtavling@lurbork.se med ditt önskemål.

Placeringar:
En placerad för var 4:de startande, för att räknas som tävlingsklass krävs 2 startande.

Första start: 09.00

Tävlingsplatsen är RC, ridhuset där ridskolan inte brukar vara i.

Banbygge

Börja tävla bygger fram (förutom första framridningsgruppen), utveckla din tävling bygger bort efter sista start.

Prisutdelning

Prisutdelning sker till fots efter sista start och att banan har byggts bort. Kom ihåg rätt klädsel.

Framridning

¨Börja tävla¨ har gemensam framridning och framhoppning under uppsikt av instruktör. Detta gäller även privatekipage. Framridningsgrupper kommer med fasta startlistan.

¨Utveckla din tävling¨ rider fram självständigt i RR. Framridning 12 starter (ca 25 min) innan ens egen start (inklusive framskrittning). Självständig framhoppning 6 starter (ca 12 min) innan ens egen start (max 3 språng) för ridskoleekipage.

Startanmälan

Alla deltagare ska anmäla sig i cafét INNAN start. (Det går bra att skicka någon medhjälpare). Privatryttare ska visa upp giltigt vaccinationsintyg innan start.

Avanmälan

Avanmälan ska ske senast 13/4-24 kl.12.00 till kontaktpersonen för att inte behöva betala startavgift.

Ekipage som ej avanmält sig och inte kommer till start ska ändå betala startavgift.

Startavgift

Lektionsryttare - 250 kr

Medlem med egen häst - 175 kr

Anläggningsskiss

https://www.lurbork.se/traningochtavling/Anlaggningsskisser/

(kopiera denna länk och klistra in och sök i en ny flik).

Startlista och ryttarmeddelande publiceras på lurbork.se

Caféet är öppet under tävlingsdagen, lättare lunch fika och snacks finns. Endast betalning med swish.

Tävlingsledare: Felicia Sheikhi, Isabella Andrén

sheikhi.felicia@gmail.com

andren.isabella@gmail.com

Kontaktperson: Felicia Sheikhi

klubbtavling@lurbork.se

Funktionärsansvarig: Lilly Sandell

lilly.sandell@gmail.com

Publicerad: 2024-03-24

Senast uppdaterad: 2024-03-24

Författare: Isabella Andrén

Sponsorer

Besöksadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Postadress

Lurbovägen 11
755 91 UPPSALA

Kontakta oss

info@lurbork.se